V sklopu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca (v nadaljevanju ZUJL) so bile leta 1953 ustanovljene učne delavnice, v okviru katerih je potekalo usposabljanje za knjigoveška dela. Varstveno delovni center – Knjigoveznica je nastal leta 1994. Oblikovana je bila skupina dvanajstih uporabnikov, bivših učencev ZUJL, ki so zaključili izobraževanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Varstveno delovni center je deloval kot ena od delovnih enot ZUJL. Še naprej se je izvajal knjigoveški zaposlitveni program. Zaposlenih je bilo tudi nekaj oseb, ki so zaključili izobraževanje v ZULJ, v izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (program OŠPP). V drugi polovici leta 2003 so se začeli postopki v zvezi s ponovnim preoblikovanjem statusa VDC knjigoveznice, z namenom, da se izloči izpod okrilja ZUJL in poveže v mrežo z drugimi okoliškimi VDC-ji. Status VDC Knjigoveznice se je spremenil, dne 1.9. 2005, ko je postal zavod s pravico javnosti, ustanovljen s strani ZUJL. Poimenovali smo ga Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca (v nadaljevanju DZC Janeza Levca). Že v letu ustanovitve je pridobil koncesijo za izvajanje socialno varstvene storitve, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji za 12 že vključenih uporabnikov. Konec leta 2009 pa je DZC Janeza Levca pridobil še koncesijo za vključitev 20 novih uporabnikov. Tedaj sta bili ustanovljeni dve enoti, ena na naslovu Karlovška 18 (kjer se je izvajal že obstoječi knjigoveški program zaposlitve), druga enota pa je delovala na naslovu Dečkova 1B, v tej enoti se je izvajal ustvarjalni program zaposlitve. Septembra 2011 je DZC Janeza Levca začel z delovanjem na enotni lokaciji, v Ljubljani, na naslovu Tržaška 79, v organizacijski obliki dveh skupin. V eni skupini se izvaja knjigoveški zaposlitveni program, v drugi skupini se izvajajo različne dejavnosti znotraj ustvarjalnega zaposlitvenega programa. Uporabniki iz obeh skupin so vključeni v program vzdrževalnih dejavnosti in zeleni program. Dva uporabnika sta vključena v integrirano obliko zaposlitve, ki potekata v Mc Donladsu in v pripravljalnici hrane v enoti Centra Janeza Levca Ljubljana.
(Skupno 425 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost