V DZC Janeza Levca smo oblikovali »kartico za pomoč pri samostojni uporabi mestnega avtobusa«, ki jo uporabljajo nekateri naši uporabniki. Kartico uporabljajo tisti uporabniki, ki ob ustrezni podpori zmorejo samostojno vožnjo z mestnim avtobusom brez spremstva staršev ali drugih spremljevalcev. Na ta način postanejo bolj neodvisni od vsakodnevnih organiziranih prevozov med domom in varstveno delovnim centrom, ter hkrati postajajo bolj samostojni.

Kartica, ki smo jo pripravili vsebuje vse ključne podatke o poti uporabnikov, in jim zato, ob podpori izvajalca avtobusnega mestnega prevoza, omogoča samostojno uporabo mestnega avtobusa. Pri uporabi kartice nas je podprlo podjetje Ljubljanski potniški promet, ki je izvajalec mestnega potniškega prometa v Ljubljani.
Kartico uporabnik nosi okrog vratu in jo pri vstopu na avtobus pokaže šoferju. Kartica vsebuje ime uporabnika, številko avtobusa ter podatke o vstopni in izstopni postaji uporabnika kartice. Kartica je opremljena tudi s telefonsko številko in naslovom ključne-odgovorne  osebe na vsakem od ciljev potovanja. Šofer avtobusa je pozoren na uporabnika kartice po vstopu na avtobus. Na podlagi podatkov na kartici pomaga uporabniku in je pozoren na uporabnika, zlasti če ni izstopil na želenem postajališču.

Pred začetkom samostojne uporabe kartice, njen uporabnik opravi uvajanje, v okviru katerega skupaj s spremljevalcem opravlja pot od doma do centra in nazaj. Tako si nabere izkušnje o komunikaciji s šoferjem in se ob prisotnosti spremljevalca seznani s potjo in morebitnih težavah, ki se lahko pojavijo.

Ovire s katerimi se uporabniki lahko srečajo se navezujejo neposredno na sistem avtobusnega mestnega prevoza  (npr. spremembe v zvezi s prihodom in odhodom avtobusov, menjava šoferjev, prevelika množica ljudi na avtobusu, ki ovira gibanje znotraj avtobusa), ovire na cesti, spremenjena proga avtobusa zaradi obvoza in morda še druge nepredvidene okoliščine.

Naši uporabniki, ki uporabljajo kartico za pomoč pri samostojni uporabi mestnega potniškega prometa, so vključeni tudi v storitev »Prevoz na klic«, ki jo je začel izvajati Ljubljanski potniški promet, na svojih avtobusnih linijah, in je namenjena nekaterim skupinam »oseb z oviranostmi«. Prevoz na klic omogoča vnaprejšnji dogovor s službo mestnega potniškega prometa o morebitni vožnji potnika. Voznik je vnaprej seznanjen s potnikom, ki bo morda potreboval pomoč in spremljanje  vstopa in izstopa iz avtobusa.

S kartico za pomoč pri samostojni uporabi avtobusa je DZC Janeza Levca  sodeloval pri dveh evropskih projektih.
Projektu ISEMOA: Cilj je omogočanje življenja v manjši odvisnosti od avtomobila in večja uporaba trajnostnih načinov prevoza namesto avtomobila (hoja, kolesarjenje, javni potniški promet). Prav tako je projekt namenjen izboljšanju dostopnosti javnih prostorov in javnega potniškega prometa s čimer lahko dosežemo večjo energetsko učinkovitost v prometu, kar prispeva k večji kakovosti življenja in privlačnosti mesta ali regije za prebivalce in obiskovalce.

Projektu CIVITAS: Namen projekta je razvoj trajnostnega, čistejšega in energetsko varčnejšega transportnega sistema v petih evropskih mestih. Pozornost je namenja razvoju – uporabnikom prijazni, enostavni in varni rabi javnega prometa, kolesarjenju, hoji, uporabi alternativnih virov energije in dostopnosti “prometnih” storitev.  Prizadeva si za spremembo potovalnih navad, kar predstavlja pomemben korak proti trajnostni mobilnosti.

Kontakt

Sedež:
Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca
Karlovška cesta 18
1000 Ljubljana, Slovenija

Izvajanje dejavnosti:
Tržaška cesta 79
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 600 57 50
Fax.: 01 / 600 57 54

ID za DDV: SI52440699
matična številka: 2010534
TRR: 02010-025457404

(Skupno 397 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost