Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika dnevnega varstva, namenjena odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju. Storitev uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, aktivno vključevanje v življenje in delovno okolje, samopotrjevanje in drugo.
Dnevno varstvo poteka v delovnih dneh od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure in občasno izven tega časa (zaradi izvajanja nekaterih kreativnih, prostočasnih aktivnosti).

Vodenje vsebuje: pripravo, izvajanje in spremljanje individualnih programov, pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, vzdrževanje in skrb za socialne stike in vključevanje v okolje, ohranjanje in pridobivanje samostojnosti in kognitivnih sposobnosti, sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami, organiziranje kreativnih dejavnosti.

Varstvo vsebuje: spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri gibanju, hoji, slačenju, oblačenju, komunikaciji in orientaciji, varstvo pri prihodih in odhodih, ter spremstvo pri morebitnih prevozih.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji pomeni zaposlitev v skladu s sposobnostmi uporabnikov, prilagajanje postopkov (faz) dela, strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim uporabnikom, razvijanje delovnih spretnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje pogojev za varno delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev ter prodajo izdelkov oziroma storitev na trgu. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena za nagrade uporabnikov in za višjo kvaliteto dela in bivanja.

        

(Skupno 104 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost